13.5.2012

טיפ השבוע : מדרגות חלק א

רוויט בגירסאות 2010-2012 מאפשר ליצור מדרגות מעוצבות קצת יותר מעוצבות מבלוק פשוט.


הדרך הכי נוחה לעבוד עם המדרגות היא לעבוד באופן ישיר עם ה-boundary, ליצור את המסלול שבו המדרגות עוברות עם הקו הירוק ולמקם את המדרגות riser עם הקו השחור, כך ניתן להגיע למדרגות מעוצבות בוריאציות שונות.ברגע שמבינים את הרעיון הכללי ניתן לשכלל את התוצאות ע"י יצירת פודסטים מותאימים לפרויקט, שלח מעוצב על קורות פלדה או מדרגות מרחפות בגדלים משתנים והכל בצורה פרמטרית.


עבודה עם קשתות נעשת  בתהליך זהה אך רצוי לשרטט קווי עזר לפני יצירת המדרגות על מנת שתהיה שליטה של הרדיוס המבוקש וכך השלח יהיה זהה בגודלו, ניתן להעזר ב-ARRAY המתייחס למרכז מעגל :

* ניתן גם לתת חומר אחר לכל מדרגה דרך paint


רוויט בגירסת 2013 מאפשר מגוון רחב של אפשרויות הכוללת מספור מדרגות, איחוד מהלכים וכו'
לתקנות התכנון והבניה עמ' 61...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...